सूरह अल्-माऊन

विशेषता

107-सूरह अल्-माऊन:यसको 7 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मानवताको दूत
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ