सूरह अल्-माऊन

विशेषता

107-सूरह अल्-माऊन:यसको 7 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

पवित्र कुरअानका अंतिम तीन भागको व्याख्या, मुसलमानहरूको लागि महत्वपूर्ण समस्याहरूको वर्णनको साथ
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ