सूरह अन्-नस्र

विशेषता

110- सूरह अन्-नस्र:यसको 3 आयातहरु छन। र यो मदनी हो।

यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मानवताको दूत
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ