सूरह अन्-नस्र

विशेषता

110- सूरह अन्-नस्र:यसको 3 आयातहरु छन। र यो मदनी हो।

यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

पवित्र कुरअानका अंतिम तीन भागको व्याख्या, मुसलमानहरूको लागि महत्वपूर्ण समस्याहरूको वर्णनको साथ
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ