सूरह अन्-नास

विशेषता

114-सूरह अन्-नास:यसको 6 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

जीवन मृत्यु र ब्रह्माण्डको अदभुत सत्यता
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ