De verplichting om de Sunnah te praktiseren

Auteurs : Abdel Aziez bin Abdel Allah bin Baz

Recensie: Yassien Abo Abdellah

Beschrijving

De geleerden zijn het unaniem eens – zowel vroeger als nu – dat de Koran, de Sunnah en de consensus de erkende bronnen zijn waarop de oordelen en de verduidelijking van het toegestane en het verbodene gebaseerd dient te worden. Dit zijn dus het Boek van Allah de Almachtige – het Boek dat niet door valsheid beroerd kan worden. En de Sunnah van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) die niet uit begeerte spreek. Het is enkel een openbaring die aan hem is geopenbaard. De derde bron is de consensus van de geleerden van deze natie.

Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

2
Beoordelingen