Wij zullen jou tegen de bespotters beschermen

Auteurs : Abderrazzaq bin Abdelmoehsien Alhabbad Albadr

Recensie: Yassien Abo Abdellah

Beschrijving

Het is de gewoonte van Allah de Verhevene m.b.t. de tegenstanders van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en de vijanden van boodschappers voor hem – zij die spot drijven met de boodschappers – om hen te treffen met Zijn vreselijke bestraffing in het wereldse leven en in het Hiernamaals. .

Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

2
Beoordelingen