Islam in de praktijk Ethiek (adhaab/achlaaq)

Auteurs : Muhammad Yahya

Recensie: Yassien Abo Abdellah

Beschrijving

Het edele karakter van iemand blijkt uit zijn grote schaamtegevoel en zijn afkeer van slechte daden. Iemand met een edel karakter is zeer vroom, zeer eerlijk, weinig praatziek, zeer actief, discreet, een weldoener, aangenaam, inschikkelijk, trouw aan zijn verplichtingen en kuis.

Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

2
Beoordelingen