Het doodsproces

Auteurs : Saoed Khadje

Recensie: Yassien Abo Abdellah

Beschrijving

Als een gelovige op het punt staat om deze wereld te verlaten en over te gaan naar de Volgende Wereld, dan dalen de engelen uit de hemel af met gezichten die stralen als de zon en zitten om hem heen in een menigte zover het oog reikt.

Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

2
Beoordelingen