Regelgeving omtrent het roken en het verkopen ervan

Moefti : Abdel Aziez bin Abdel Allah bin Baz

Recensie: Yassien Abo Abdellah

Beschrijving

Wat is de regelgeving omtrent het roken? En is het roken verboden of afgeraden? En wat is de regelgeving omtrent het verkopen van sigaretten en ermee te handelen?

Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

2
Beoordelingen