KOR-ÁN a moderná veda

Author : Maurice Bucaille

Objavili ste jeho skutočnú krásu?
1