Vështrim fundit te vitit

Translation: Bekr Halimi

Reviewing: Driton Lekaj

Burimet:

Uebfaqja ’Albislam’ - www.albislam.com

Përshkrimi

Ky është një përkujtim i çmuar dhe qëndrim i sinqertë në llogaritjen e vetes në fund të një viti që i numëron ditët e tij dhe në fillim vitit tjetër që ka filluar të shfaqet agimi i tij. Dhe këtë autori e përshkruan me shprehje të bukura dhe domethënëse të cilat e lidhin shumë mirë realitetin me jetën e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të).

2
feedback