Vlera e muajit Muharrem

Autori : Muhamed Salih El Munexhid

Translation: Lulzim Murseli

Reviewing: Driton Lekaj

Burimet:

Zyra e Bashkëpunimit për Dave dhe Vetëdijësim të Komuniteteve - Rebve - www.islamhouse.com

Përshkrimi

Ky artikull përmban vlerën e muajit Muharrem si një ndër katër muajt Hurum (të shenjtë) si dhe flet për vlerën e agjërimit vullnetar në të.

Send a comment to Webmaster

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
2
feedback