Si të falet namazi, përshkrim i shkurtër dhe i qartë

Autori : Gëzim Selaci

Reviewing: Redaksia e uebfaqes Albislam

Përshkrimi

Ky është një artikull i shkurtër që pasqyron formën e faljes së namazit përmes një përshkrimi të shkurtër dhe të qartë, hap pas hapi, që nga fillimi e deri në fund. Është i punuar me kujdes dhe i mbështetur në librat e dijetarëve të njohur.

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
2