Haxhi i nderuar! Të qoftë haxhi i pranuar dhe mundi i shpërblyer .. por, çka pas Haxhit?

Autori : Sektori Shkencor pranë ’Dar Ibn Huzejme’

Translation: Driton Lekaj

Burimet:

Zyra e Bashkëpunimit për Dave dhe Vetëdijësim të Komuniteteve - Rebve - www.islamhouse.com

Përshkrimi

Artikull i cili përmban këshilla dhe udhëzime për haxhiun pasi që ta ketë kryer obligimin e haxhit.. në të sqarohet se çfarë duhet të veproj haxhiu pas haxhit dhe rëndësinë e vazhdimit me vepra të mira.

Send a comment to Webmaster

-
2
feedback