Namazi me rastin e zënies së Diellit apo Hënës

Autori : Talha Kurtishi

Reviewing: Redaksia e uebfaqes Albislam

Burimet:

Uebfaqja ’Albislam’ - www.albislam.com

Përshkrimi

Ky artikull flet për shenjat e Allahut në gjithësi e në veçanti për zënien e diellit dhe hënës. Më pas, hoxha i nderuar sqaron dispozitën e namazit me këtë rast, mënyrën e faljes së tij dhe ligjëratën pas tij.

Send a comment to Webmaster

-
2
feedback