Këshilla e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) drejtuar Ibn Abasit

Ligjëruesi : Sedat Rrustemi

Burimet:

Kanali Satelitor ’Peace Tv’ në gjuhën shqipe - www.qsi-ks.com/webi/peacetv.php

Përshkrimi

Kjo ligjëratë është koment i hadithit të njohur të cilin e transmeton Ibn Abasi e teksti i tij fillon me fjalët: “O djalosh, Ruaje Allahun (fenë e Allahut), që Ai të të ruaj ty ..” Hoxha i nderuar në komentin e tij sqaron urtësitë, porositë, udhëzimet dhe dobitë të cilat i përmban ky hadith.

Send a comment to Webmaster

-
1
feedback