Rregulla praktike me të cilat duhet të edukohemi

Ligjëruesi : Ekrem Avdiu

Reviewing: Driton Lekaj

Burimet:

Kanali Satelitor ’Peace Tv’ në gjuhën shqipe - www.qsi-ks.com/webi/peacetv.php

Përshkrimi

Kjo ligjëratë tërheqëse përmban disa rregulla me të cilat duhet të edukohet çdo musliman si: dhënia përparësi fjalës së Allahut dhe Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) para fjalës së dikujt tjetër dhe respekti i sahabëve, veprimtaria në bashkësi në forma të ndryshme, pastaj angazhimi në kërkimin e diturisë fetare dhe madhërimi i shnejtërisë së muslimanëve.

Send a comment to Webmaster

-
1
feedback