Alaudin Abazi

  • Alaudin Abazi "Number of Items : 4"

    Përshkrimi :Alaudin Abazi: Është hoxhë i nderuar me prejardhje nga Kosova. Fakultetin e përfundoi në Universitetin Islamik, Imam Suud në Rijad – Dega e Sheriatit. Punon pranë organizatës së Wakfit në Prishtinë-Kosovë. Shquhet me modestinë dhe aftësinë për hulumtim. Shkrimet e tij janë të mirëpritura e sidomos fetvatë e tij - mirë të shtjelluara, të cilat për një kohë të gjatë janë burim për shumë pyetës dhe të interesuar.

Fetvatë (2)

Audiot (2)

feedback