Ky është profeti Muhamed

Reviewing: Sulejman Uthmani

Burimet:

Instituti Shqiptar i Qytetërimit dhe Mendimit Islam - www.aiitc.org

Përshkrimi

Ky libër është një jetëpërshkrim i shkurtër i jetës së Muhamedit (Alejhis salatu ues selam). Libri përmban katër kapituj:
1. Ta njohim të Dërguarin e fundit (alejhis salatu ues selam)
2. Profeti që përsosi virtytet njerëzore.
3. Profeti (aljehis salatu ues selam) në optikën e personaliteteve botërore.
4. Disa mësime që i nxjerrim nga jeta e Profetit (alejhis salatu ues selam).

Send a comment to Webmaster

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
1
feedback