Kartela për dave

Number of Items: 1

  • Muhamedi alejhis salatu ues selam, vula e profetëve Shqip

    PPS

    Translation : Driton Lekaj

    Ky prezantim në power point, i punuar në mënyrë të shkëlqyer, ndihmon të kemi një pasqyrë të shkurtër rreth personalitetit, jetës dhe aspekteve më të rëndësishme të thirrjes së Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të).

feedback