Leximi i përkthimit të domethënieve të Kur’anit Fisnik në kinezisht

Burimet:

Uebfaqja ’Zëri i Kuranit’ - www.audioquran.net

Përshkrimi

Audio leximi i përkthimit të domethënieve të Kur’anit Fisnik në kinezisht – Kopja e përkthimit është botim i Kompleksit të Mbretit Fahd për shtypjen e Kur’anit të Shenjtë në Medinen e ndritshme. Ky audio version nuk është prej publikimeve të Kompleksit të Mbretit Fehd, por disa bëmirës lexuan përkthimet e Kompleksit të Mbretit Fehd që të përhapet dobia nga ato.

-
114
feedback