Përshkrimi

Mushafi i lexuar me texhvid me zërin e recituesit Abdullah b. Ali El Bosfor. Ky version është i cilësisë së lartë që i përket teknologjisë MP3 123 kbps. Ka mundësi që të shkarkohet përmes teknologjisë Torrent dhe atë duke e shtypur mbi shenjën e Torrent.

Mbresat