Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Muhamed Xhibril, i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në gjuhën Telugu

Reciter : Muhamed Xhibril

Reviewing: Muhamed Kerimull-llah

Përshkrimi

Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Muhamed Xhibril, i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në gjuhën Telugu, e cila është njëra ndër tri gjuhët kryesore në Indi.

Send a comment to Webmaster

-
114
feedback