Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Muhamed Abdul-Kerim [Sudan 2007]

Reciter : Muhamed AbdulKerim

Përshkrimi

Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi: Muhamed Abdul-Kerim. Incizimi i tij është kryer në Sudan më 2007.

-
114