Përshkrimi

Mushafi është lexuar sipas versionit El Kasr nga transmetimi i Tajbes. Kjo hatme është incizuar në Kaliforni të SHBA – së nga Shejh Meshari b. Rashid El Afasi, i cili e ka lexuar atë në namazin e teravive dhe Kijamit, dhe karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.

Mbresat