Suretu El Ahkaf

Përshkrimi

Suretu El Ahkaf: Është kaptinë Mekkase dhe numri i ajeteve të saj arrin në 35. Radhitja e saj në Mus’haf është e 46 -ta.

-
feedback