Suretu El Ahkaf

Përshkrimi

Suretu El Ahkaf: Është kaptinë Mekkase dhe numri i ajeteve të saj arrin në 35. Radhitja e saj në Mus’haf është e 46 -ta.

Send a comment to Webmaster

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
feedback