Suretu El Vakia

Përshkrimi

Suretu El Vakia: Është kaptinë Mekkase dhe numri i ajeteve të saj arrin në 96. Radhitja e saj në Mus’haf është e 56 -ta.

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre