Kur do të pendohesh?

Përshkrimi

Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth pendimit, vlerës dhe kushteve të tij.

Send a comment to Webmaster

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
1
feedback