Zekati im .. Begatia e jetës sime

Reviewing: Driton Lekaj

Përshkrimi

Video klip i shkurtër rreth rëndësisë së dhënies së Zekatit.

Send a comment to Webmaster

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
1
feedback