Debat ne Oksford - Zakir Naik

Ligjëruesi : Zakir b. AbdulKerim Najk

Reviewing: Driton Lekaj

Përshkrimi

Debat ne Oksford - Zakir Naik

Send a comment to Webmaster

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
feedback