AbdulKader Arnauti

Ligjëruesi : Enis Rama

Reviewing: Driton Lekaj

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre