Shën Valentini

Reviewing: Driton Lekaj

Përshkrimi

Ligjërues: Mazllam Mazllami

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
2