హజ్ మాసం – హజ్ మరియు ఉమ్రహ్

రివ్యూ: ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్

వివరణ

హజ్ మాసం గురించి, హజ్ యాత్ర మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

-
1
ఫీడ్ బ్యాక్