ప్రవక్త ముహమ్మద్ శల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జన్మదిన కార్యక్రమం జరపటం పై ఇస్లామీయ ధర్మాదేశాలు

రచయితలు : అబ్దుల్ అజీజ్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ బిన్ బాజ్ - ముహమ్మద్ అస్సాలెహ్ అల్ ఉతైమీన్ - ముహమ్మద్ బిన్ ఇబ్రాహీం ఆల్ షేఖ్

అనువాదం: హాఫిజ్ నూర్ అహ్మదుద్దీన్

మూలాధారం:

దారుల్ ఖాసిం

వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

-
1
ఫీడ్ బ్యాక్