ధర్మప్రచారపు తాళపు చెవులు

తయారీ : నాజీ ఇబ్రాహీం అల్ అరఫజ్

అనువాదం: ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్

రివ్యూ: షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్

వివరణ

ముస్లిమేతరులను ఇస్లాం వైపు ఆహ్వానించటంలో ఉపయోగపడే ఒక మంచి ట్రైనింగ్ ప్రజంటేషన్ ...

వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

-
1
ఫీడ్ బ్యాక్