ఈసా అలైహిస్సలాం ఎలా సృష్టించబడినారు?

ముఫ్తీ : ముహమ్మద్ శాలెహ్ అల్ మునజ్జద్

అనువాదం: ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్

రివ్యూ: షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్

మూలాధారం:

ఇస్లామీయ ప్రశ్నోత్తరాల వెబ్సైటు www.islamqa.info

వివరణ

క్లుప్తంగా ప్రవక్త ఈసా అలైహిస్సలాం ఎలా సృష్టించబడినారో తెలుపండి

-
2