ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం

ముఫ్తీ : ముహమ్మద్ శాలెహ్ అల్ మునజ్జద్

అనువాదం: ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్

రివ్యూ: షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్

మూలాధారం:

ఇస్లామీయ ప్రశ్నోత్తరాల వెబ్సైటు www.islamqa.info

వివరణ

క్లుప్తం అల్లాహ్ యొక్క అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ...

వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

-
2
ఫీడ్ బ్యాక్