అల్లాహ్ పై విశ్వాసం

ముఫ్తీ : ముహమ్మద్ అస్సాలెహ్ అల్ ఉతైమీన్

అనువాదం: ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్

రివ్యూ: షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్

మూలాధారం:

ఇస్లామీయ ప్రశ్నోత్తరాల వెబ్సైటు www.islamqa.info

వివరణ

క్లుప్తం అల్లాహ్ పై విశ్వాసం గురించి ...

వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

-
2
ఫీడ్ బ్యాక్