เป้าหมายของการแต่งงานในอิสลาม

นักเขียน : บัชตีวาน ศอบิร อะซีซ

คำอธิบาย

เป้าหมายของการแต่งงานในอิสลาม

2