ชีวประวัติอิมามมาลิก

แปล: อบู อิมรอน มุรอด นาอิล อัต-ตุรกีย์

ตรวจทาน: ฟารูก อบู อนัส

แหล่งอ้างอิง:

www.salaf.de

คำอธิบาย

ชีวประวัติอิมามมาลิก

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2