ดุอาอ์จากอัลกุรอาน

นักเขียน : มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

แปล: ซุฟอัม อุษมาน

ตรวจทาน: อัสรัน นิยมเดชา

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

รวมบทดุอาอ์ที่มีระบุในอัลกุรอาน ตามสูเราะฮฺต่างๆ เพื่อใช้ในการขอพรต่ออัลลอฮฺตะอาลา ในโอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นดุอาอ์ที่มีคุณค่าและความหมายที่ดีเยี่ยม และคู่ควรแก่การตอบรับจากอัลลอฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2