จุดมุ่งหมายอันแท้จริงของการทำหัจญ์

นักเขียน : อะหมัด ยูนุส สมะดี

ตรวจทาน: ทีมงานภาษาไทย เว็บอิสลามเฮ้าส์

แหล่งอ้างอิง:

อิสลามอินไทยแลนด์ www.islaminthailand.org

คำอธิบาย

บทความที่อธิบายถึงเป้าประสงค์สำคัญของอิบาดะฮฺหัจญ์ ซึ่งถือว่าเป็นอิบาดะฮฺอันยิ่งใหญ่ในอิสลาม และถูกกำหนดใหุ้มุสลิมที่มีความสามารถจำเป็นต้องปฏิบัติแม้เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต การค้นหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของหัจญ์มีความสำคัญที่จะทำให้มุสลิมรู้จักนำบทเรียนในหัจญ์มาใช้ในทุกๆ ด้านของชีวิตประจำวัน ตามครรลองที่พระองค์อัลลอฮฺทรงพอพระทัย

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

มาแล้ว ... โหลดข้อมูลภาษาไทยทั้งหมดจากคลังของเว็บ
2
ส่งฟีดแบ็ก