ความละอาย

นักเขียน : อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์

ตรวจทาน: อบู อับดุรเราะห์มาน อัด-ดาฆ็อสตานีย์

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

ความละอาย คุณลักษณะที่มีเกียรติอีกประการหนึ่งในอิสลาม

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

-
2
ฟีดแบ็ก