คำอธิบาย

ความละอาย คุณลักษณะที่มีเกียรติอีกประการหนึ่งในอิสลาม

-
ส่งฟีดแบ็ก