ความละอาย

นักเขียน : อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์

ตรวจทาน: อบู อับดุรเราะห์มาน อัด-ดาฆ็อสตานีย์

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

ความละอาย คุณลักษณะที่มีเกียรติอีกประการหนึ่งในอิสลาม

มาแล้ว ... โหลดข้อมูลภาษาไทยทั้งหมดจากคลังของเว็บ
2
ส่งฟีดแบ็ก