ความละอาย

นักเขียน : อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์

ตรวจทาน: อบู อับดุรเราะห์มาน อัด-ดาฆ็อสตานีย์

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

ความละอาย คุณลักษณะที่มีเกียรติอีกประการหนึ่งในอิสลาม

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2