ความพึงพอใจ

นักเขียน : อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์

แปล: นะอีม วงศ์เสงี่ยม

ตรวจทาน: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

บทความสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจ หรือ อัล-เกาะนาอะฮฺ อธิบายความหมาย ความประเสริฐ พร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สนับสนุนคุณลักษณะนิสัยประการนี้ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

2