คำอธิบาย

บทความสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจ หรือ อัล-เกาะนาอะฮฺ อธิบายความหมาย ความประเสริฐ พร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สนับสนุนคุณลักษณะนิสัยประการนี้ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

มาแล้ว ... โหลดข้อมูลภาษาไทยทั้งหมดจากคลังของเว็บ
ส่งฟีดแบ็ก