ความแข็งกระด้างของหัวใจ

นักเขียน : อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์

แปล: อัฟนาน เพ็ชรทองคำ

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

บทความอธิบายควาหมายของความแข็งกระด้างของหัวใจ และสภาพอันน่าเป็นห่วงที่อาจจะทำให้มนุษย์เตลิดออกจากเส้นทางแห่งพระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งอธิบายวิธีการป้องกันและแก้ไขสภาพดังกล่าวด้วยรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้มีตัวอย่างจากคำสอนของอัลกุรอาน สุนนะฮฺ และกัลยาณชนชาวสะลัฟ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2