ความดีเจ็ดประการที่สานต่อผลบุญหลังตาย

นักเขียน : อับดุลร็อซซาก บิน อับดุลมุห์สิน อัล-อับบาด อัล-บัดรฺ

แปล: อัสรัน นิยมเดชา

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

แหล่งอ้างอิง:

เว็บไซต์เชคอับดุลร็อซซาก อัลบัดรฺ www.al-badr.net

คำอธิบาย

กล่าวถึงความดีเจ็ดอย่างที่ส่งผลบุญต่อเนื่องหลังความตาย ที่มุสลิมควรมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการปฏิบัติขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ คือ การบริจากกุศลทานถาวร(วะกัฟ) การสร้างมัสยิด การเผยแผ่ความรู้ การขุดแม่น้ำ การขุดบ่อ การปลูกต้นอินทผลัม การแจกจ่ายมุศหัฟ(อัลกุรอาน) การอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดี

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2
ส่งฟีดแบ็ก