อัล-บิชาเราะฮฺ (การแจ้งข่าวดี)

นักเขียน : อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์

แปล: อุศนา พ่วงศิริ

ตรวจทาน: อัสรัน นิยมเดชา

แหล่งอ้างอิง:

สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

คำอธิบาย

กล่าวถึงคุณค่าของการแจ้งข่าวดี อ้างถึงโองการอัลกุรอานหลายโองการ และหะดีษบางชิ้น ที่ได้แจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะความดีงามที่พวกเขาได้ปฏิบัติ รวมทั้งอธิบายประโยชน์ในแง่ต่างๆ จากการแจ้งข่าวดีเหล่านั้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

2