คำอธิบาย

ตัวอย่างชีวประวัติของคนหนุ่มสาวเศาะหาบะฮฺที่เป็นกำลังสำคัญของอิสลามในหน้าประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ อาทิ อะลีย์ บิน อบีฏอลิบ, อิบนุ อุมัร, อัซ-ซุเบรฺ, อัสมาอ์, อิบนุ อับบาส, สะอัด บิน อบีวักกอศ, อัน-นุอฺมาน บิน บะชีร, มุอาซ บิน อัมรฺ และ มุเอาวิซ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาและเอาเยี่ยงอย่างสำหรับหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
ส่งฟีดแบ็ก