ซิกิรประจำวันของมสุลิม

นักเขียน : ฆอซี อัลดากัสตานีย์

แปล: มุหัมมัด อัลเชค อัลโย

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
2
ส่งฟีดแบ็ก