ซิกิรประจำวันของมสุลิม

นักเขียน : ฆอซี อัลดากัสตานีย์

แปล: มุหัมมัด อัลเชค อัลโย

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

2
ฟีดแบ็ก