ซิกิรประจำวันของมสุลิม

นักเขียน : ฆอซี อัลดากัสตานีย์

แปล: เศาะลาหุดดีน ค็อยรี หุสัยนีย์

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

2
ส่งฟีดแบ็ก