เรื่องวาญิบข้อแรก

แหล่งอ้างอิง:

www.islamnuri.com

คำอธิบาย

การรู้จักอัลลอฮฺตะอาลาคือเรื่องวาญิบข้อแรก

มาแล้ว ... โหลดข้อมูลภาษาไทยทั้งหมดจากคลังของเว็บ
2
ส่งฟีดแบ็ก